Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Obwieszczenia

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

          Prezydent Miasta                                                  Legnica, 03.03.2014r.                                         Legnicy                                                            
           Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica 
                      OŚR.6341.9.2014.IX
 
 
 
INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
 
 
 
              Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne   (tekst jedn. - Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), oraz art. 61 §1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz.U. z 2013r., poz. 267), informuję, że na wniosek Pana Leszka Szmagara Biuro Techniczne „SZMAGARA”, ul. Rynek 9/IIIp, 59-220 Legnica   działającego na podstawie pełnomocnictwa Inwestora – Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – upoważnienie WPEC/AO/42/2556 z dnia 05.08.2013r.), z dnia 13.02.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie
 
pozwolenia  wodnoprawnego
na  wykonanie urządzenia wodnego tj. przekroczenie projektowaną (preizolowaną) siecią ciepłowniczą zakrytego kanału Młynówka w rejonie ul. Leszczyńskiej (dz. nr 148/11  i 148/3 obręb geodezyjny Piątnica w m. Legnica) w Legnicy.
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski.
 
Dokumentacja (Operat wodnoprawny…) dot. ww. wniosku znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu - pok. 301, gdzie również można składać ewentualne uwagi i wnioski.
 
Termin składania uwag i wniosków - 14 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Pan Leszek Szmagara Biuro Techniczne „SZMAGARA”, ul. Rynek 9/IIIp,
    59-220 Legnica - pełnomocnik Inwestora
2. Gmina Legnica:
     -  Wydział GN w/m
     -  Zarząd Dróg Miejskich, ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica
 3. „AKAD” Sp. z o.o. z/s w Legnicy, ul. Ścinawska 1a, 59-220 Legnica
 4. a/a.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bsiwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bsiwicka

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL