Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Obwieszczenia

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Legnicy

PREZYDENT MIASTA                                                   Legnica, 05.03.2014 r.
LEGNICY
OŚR. 6220.39.2013.VII
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) Prezydent Miasta Legnicy zawiadamia, że w dniu 03 marca 2014 r. została wydana decyzja nr OŚR. 6220.39.2013.VII, określająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. :
 
„Budowa zakładu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego metodą pirolizy niskotemperaturowej w Legnicy przy ul. Spokojnej15” (dz. nr 150/2, obręb 0006 – Górka),
 
Wobec powyższego informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 301 w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy http://miastolegnica.bip-gov.info.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8 oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Legnicy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pl. Słowiański 8, pokój nr 301 w godzinach 8.00-14.30.
 

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aszymanska
Osoba udostępniająca informację:
Aszymanska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL