Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/obwieszczenia/29578,Obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy-o-wydaniu-decyzji-pozwolenia-na-budowe-d.html
2023-10-01, 14:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla spółki GIGAWAT WYTWARZANIE I Sp. z o.o. Sp. k., nr sprawy PAB.6740.229.2022.XIII

Metadane

Data publikacji : 30.09.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa