Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/obwieszczenia/29007,Obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy-o-wydaniu-zmiany-pozwolenia-na-budowe-i-.html
21.04.2024, 20:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wydaniu zmiany pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego zmian nr sprawy PAB.6740.152.2022.XV, dla spółki Accolade PL XX Sp. z o.o. , na działkach 25 i 23/19 przy ul. Spółdzielczej w Legnicy

Metadane

Data publikacji : 30.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony