Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Obwieszczenia

Obwieszcznie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji pozwolenia na budowę dla rozbudowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,23 MWp w Legnicy przewidzianej do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów na działce nr 6/47 obręb 0025 Huta

14 lipca 2021 r. wpłynął wniosek spółki KGHM ZANAM S.A. z siedzibą przy ulicy Kopalnianej 7 w Polkowicach, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji pozwolenia na budowę dla rozbudowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,23 MWp w Legnicy przewidzianej do realizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów na działce nr 6/47 obręb 0025 Huta.

Metadane

Data publikacji : 06.09.2021
Obowiązuje od : 06.09.2021
Obowiązuje do : 20.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL