Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/komunikaty-o-jakosci-po/28295,Powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-z.html
2023-09-29, 01:42
Piątek, 25 marca 2022

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

25.03.2022 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 25.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia  25.03.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 25.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów i danych meteorologicznych.

Dzień 25.03.2022 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki oraz miasta Legnica, Wrocław i Wałbrzych.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 1012 tys.

 

Szczególy zagrożenia - w załączniku

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.03.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Jeziorowski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej