Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Komunikaty o jakości powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Pole tekstowe: POZIOM 2
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

 

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

31.01.2021 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 31.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 01.02.2021 r .

 

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo- komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 31.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 31.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

obejmuje powiaty: lwówecki, ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, karkonoski, m. Wałbrzych, m. Jelenia Góra.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 104 tys.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 01.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: wrocławski, lwówecki, polkowicki, jaworski, lubański, legnicki, bolesławiecki, ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, karkonoski,

zgorzelecki, m. Jelenia Góra, m. Legnica, m. Wrocław, m. Wałbrzych.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 400 tys.

O ZAGROŻENIU

 

 

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

 

 

 

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne  objawy  mogą  wystąpić   również   u   osób   zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalecane środki ostrożności

 Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich  oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

 

 

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

 1. Zalecenia dla ludności:
  • w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
   • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
   • ograniczenie spalania węgla w piecach,

 

 

 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);
 1. Zadania, nakazy lub zakazy:
  • egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;
  • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
  • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
   • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
   • węgla  brunatnego   oraz   paliw   stałych  produkowanych  z wykorzystaniem tego węgla,
   • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
   • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
  • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);
  • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);
  • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

31.01.2021 r. godz. 9.00

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

 

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

 

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Metadane

Data publikacji : 01.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jeziorowski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Jeziorowski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL