Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 15:48

Komunikaty o jakości powietrza

Środa, 27 listopada 2019

Alert poziomu II

Przekroczenie pył PM10

POWIADOMIENIE  o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 
 
ALERT POZIOMU II 
 
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Data godz. Data wystąpienia 36-go przekroczenia poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10: 20 listopada 2019 r. / godzina 24:00 Zagrożenie Przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3; dopuszczalne 35 dni w roku kalendarzowym) w stacji pomiarowej na terenie strefy miasto Legnica. Obszar na którym wystąpiło przekroczenie Strefa m. Legnica (PL0202): - w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej Przyczyny Połączenie wzmożonego spalania paliw do celów grzewczych i niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujące kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane są w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych. Czas trwania przekroczenia Od dnia 20 listopada do 31 grudnia 2019 r. Podpis Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu INFORMACJE O ZAGROŻENIU Opracowanie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Środki ostrożności, które należy podjąć Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu. Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”. Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Opracowanie  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podstawa prawna Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.  Źródła danych Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. 
Sposób ogłoszenia Strona internetowa http://dpi.duw.pl . 
Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń 
Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego.  
Data i godzina publikacji 
27 listopada 2019 roku, godz. 10.45 Nr kontaktowy tel.  71 368 25 11 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Poberejko
Osoba udostępniająca informację:
Roman Poberejko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL