Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 15:48

Komunikaty o jakości powietrza

Niedziela, 21 lipca 2019

Komunikat o jakości powietrza

Przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu ALERT POZIOMU III

 

POWIADOMIENIE nr 08/2019 o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu ALERT POZIOMU III

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU Opracowanie  Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Data / godzina 21 lipca 2019 r. (godz.15:00 czasu lokalnego) 

Zagrożenie

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3) w 1 stacji pomiarowej na terenie 1 strefy województwa dolnośląskiego.

Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa Legnica (PL0202):  - Legnica, ul. Rzeczypospolitej– stężenie 1-godz.: 181 µg/m3 

Przyczyny

Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian

Sytuacja przekroczenia ozonu może się utrzymywać do godzin wieczornych. Również w kolejnych dniach, ze względu na prognozowane wysokie temperatury powietrza, istnieje duże prawdopodobieństwo występowania wysokich stężeń ozonu w godzinach popołudniowych.  Czas trwania przekroczenia 1 godzina: m. 14:00-15:00 dnia 21.07.2019 r.

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji eksploatowanych w województwie dolnośląskim w ramach systemu PMŚ wraz z wyróżnionymi przekroczeniami stężeń są dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://air.wroclaw.pios.gov.pl. Na stronie głównej przedstawiane są dane bieżące w postaci polskiego indeksu jakości powietrza.  Możliwa jest także kontrola aktualnego stanu czystości powietrza w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce”, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/. Ponadto dostępne są krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla województwa dolnośląskiego: - na portalu GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=dolnoslaskie opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, - na GeoPortalu NaszePowietrze (https://powietrze.uni.wroc.pl/) oraz w aplikacji mobilnej na smartfony: NaszePowietrze, opracowanych w ramach Projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”.

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

Data godz.

01 lipca2019 r., godz. 16.00

 

Zagrożenie

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3) w 1 stacji pomiarowej na terenie 1 strefy województwa dolnośląskiego.

Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa Legnica (PL0202):

Legnica, ul. Rzeczypospolitej– stężenie 1-godz.: 189 µg/m3

Przyczyny

Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu). Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian

Sytuacja przekroczenia ozonu może się utrzymywać do godzin wieczornych. W godzinach nocnych prognozowane są burze, silny wiatr i opady atmosferyczne. Na dzień kolejny, czyli 2 lipca 2019 r., przewiduje się poprawę warunków meteorologicznych i spadek stężeń ozonu.

Czas trwania przekroczenia

1 godzina: m. 16:00-17:00 dnia 01.07.2019 r.

Podpis

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu. Osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Środki ostrożności, które należy podjąć

W przypadku poziomów stężeń 1-godzinnych 182 μg/m3 osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W przypadku przekroczenia poziomu 1-godzinnego 240 μg/m3 odradzane są wszelkie aktywności na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do minimum.

Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze

Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych

Osoby podatne na zanieczyszczenie powietrza ozonem mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcję. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.07.2019
Data modyfikacji : 21.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Poberejko
Osoba udostępniająca informację:
Roman Poberejko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Roman Poberejko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL