Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2023, 15:17

Komunikaty o jakości powietrza

Wtorek, 20 lutego 2018

ALERT POZIOMU IV

wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Po wprowadzeniu ALERTU POZIOMU IV należy wykonać zadania wymienione dla ALERTU POZIOMU III oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań.

Ponadto należy wykonać w szczególności zalecenia dotyczące tylko ALERTU POZIOMU III i IV:

Zalecenia dla jednostki samorządowej, w miarę możliwości należy:

  • w dniach alertowych wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla posiadaczy samochodów osobowych,
  • wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, do miasta -ustanowienie czasowego zakazu wjazdu do miasta.

Zalecenia dla przedsiębiorstw, na terenie których znajdują się pryzmy materiałów sypkich

  • wprowadzić nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia

Zalecenie do stosowania w  obszarze przekroczenia wartości alarmowej:

  • pozostanie w domu,
  • unikanie obszarów występowania wysokich stężeń pyłu,
  • ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia,
  • ograniczenie wietrzenia mieszkań
  • przekazywanie informacji dla osób starszych, dzieci i osób z chorobami układu oddechowego.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia alertu poziomu IV wprowadzenie zakazu przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce oświatowej, w obszarze przekroczeń Informowanie dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych.

Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych) szczególnie w przypadku wystąpienia poziomu przekroczenia alarmowego. Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych chorób górnych dróg oddechowych oraz niewydolności krążenia.

 

Metadane

Data publikacji : 20.02.2018
Data modyfikacji : 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL