Ostatnia aktualizacja strony: 25.06.2024, 15:50

Komunikaty o jakości powietrza

ALERT POZIOMU III

wystąpienie przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

Po wprowadzeniu ALERTU POZIOMU III należy wykonać zadania wymienione dla ALERTU POZIOMU II oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań.

Ponadto należy wykonać w szczególności zalecenia dotyczące tylko ALERTU POZIOMU III i IV:

Zalecenie do stosowania w  obszarze przekroczenia wartości alarmowej:

  • pozostanie w domu,
  • unikanie obszarów występowania wysokich stężeń pyłu,
  • ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia,
  • ograniczenie wietrzenia mieszkań
  • przekazywanie informacji dla osób starszych, dzieci i osób z chorobami układu oddechowego.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia alertu poziomu III - ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce oświatowej.

Metadane

Data publikacji : 20.02.2018
Data modyfikacji : 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL