Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2023, 15:17

Komunikaty o jakości powietrza

Poniedziałek, 19 lutego 2018

ALERT POZIOMU I

Wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 lub wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego B(a)P lub As.

Zalecenie dla ludności:

  • ograniczenie natężenia ruchu samochodowego
  • ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego - zalecenie, należy realizować w okresie wiosennym i jesiennym, szczególnie w obszarze przekroczeń (dotyczy również przedsiębiorstw zajmujących się pielęgnacją zieleni)
  • całkowity zakaz palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni (należy realizować w okresie od wiosny do jesieni)
  • ograniczenie palenia w kominkach (zalecenie nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła) ogrzewanie – lepszym jakościowo paliwem (jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości)
  • obowiązek przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych. Nasilenie kontroli palenisk domowych w tym zakresie

Zalecenie dla zarządców dróg:

  • ograniczenie pylenia wtórnego z ulic - jednorazowe zmycie ulic na mokro, po ogłoszeniu alertu, w potencjalnym obszarze przekroczeń (nie należy realizować jeżeli temperatura powietrza jest niższa niż 3oC).

Zalecenia dla kierowników budów:

  • mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz zapobieganie pyleniu podczas prac budowlanych (nasilenie kontroli placów budowy).

Zalecenia dla przedsiębiorstw, na terenach, których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie:

  • ograniczenie pylenia wtórnego z terenów przemysłowych;
  • jednorazowe zmycie placów i ulic na mokro na terenach przemysłowych, po ogłoszeniu alertu, (nie należy realizować jeżeli temperatura powietrza jest niższa niż 3oC).

Metadane

Data publikacji : 19.02.2018
Data modyfikacji : 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL