Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: br@legnica.eu

  • dyżury Przewodniczącego Rady i jego zastępców: poniedziałki od 12:00 do 14:00 (oprócz dni sesyjnych);
  • dyżury radnych: wtorki od 14:00 do 16:00; piątki od 12:00 do 14:00;
  • możliwość zapoznania się z uchwałami Rady Miejskiej;
  • pokój nr 226 (II piętro) – w ostatni poniedziałek miesiąca rozpoczynają się sesje Rady Miejskiej, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zainteresowane osoby (godzina rozpoczęcia sesji ustalana jest każdorazowo przez Przewodniczącego na co najmniej 3 dni przed sesją);

Kontakt:

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech
Osoba modyfikująca informację:
Sylwester Cisowski

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL