Ostatnia aktualizacja strony: 25.06.2024, 15:50

Prezydent Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy - Maciej Kupaj

pokój nr 201 (II piętro)
tel. 76 72 12 100,  76 72 12 101,
e-mail:mkupaj@legnica.eu
https://prezydent.legnica.eu

 

Maciej Kupaj
  • koordynuje i nadzoruje całość spraw związanych z zarządzaniem miastem i funkcjonowaniem wszystkich podległych mu służb,

Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

  1. związane z wykonywaniem funkcji prezydenta miasta i starosty powiatu grodzkiego;
  2. prawne i kadrowe kierownictwa urzędu, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Audytora Wewnętrznego oraz kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych;
  3. związane i obronnością;
  4. współpracy z zagranicą;
  5. współpracy ze strażami i inspekcjami;
  6. ochrony informacji niejawnych;
  7. informacji wizualnej i multimedialnej;

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Data modyfikacji : 28.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL