Ostatnia aktualizacja strony: 29.02.2024, 15:16

Prezydent Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy - Tadeusz Krzakowski

pokój nr 201 (II piętro)
tel. 76 72 12 100, 76 72 12 101
e-mail: tkrzakowski@legnica.eu
www.prezydent.legnica.eu

 

Tadeusz Krzakowski
  • koordynuje i nadzoruje całość spraw związanych z zarządzaniem miastem i funkcjonowaniem wszystkich podległych mu służb,
  • przyjmuje mieszkańców w ratuszu we wtorki od 9:00 do 13:00 (pokój nr 201, II piętro) i odbywa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami poszczególnych rejonów miasta w ramach cyklu „Bliżej legniczan i ich spraw”.

Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

  1. związane z wykonywaniem funkcji prezydenta miasta i starosty powiatu grodzkiego;
  2. prawne i kadrowe kierownictwa urzędu, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Audytora Wewnętrznego oraz kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych;
  3. związane i obronnością;
  4. współpracy z zagranicą;
  5. współpracy ze strażami i inspekcjami;
  6. ochrony informacji niejawnych;
  7. informacji wizualnej i multimedialnej;

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Data modyfikacji : 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Żuchowski Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Bogusław Żuchowski Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Mokwiński

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL