Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Prezydent Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy - Maciej Kupaj

pokój nr 201 (II piętro)
tel. 76 72 12 100,  76 72 12 101,
e-mail:mkupaj@legnica.eu
https://prezydent.legnica.eu

 

Maciej Kupaj
 • koordynuje i nadzoruje całość spraw związanych z zarządzaniem miastem i funkcjonowaniem wszystkich podległych mu służb,
 • przyjmuje mieszkańców w ratuszu we wtorki od 9:00 do 13:00 (pokój nr 201, II piętro).

Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

 1. związane z wykonywaniem funkcji prezydenta miasta i starosty powiatu grodzkiego;
 2. związane z realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; 
 3. prawne i kadrowe kierownictwa urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 4. związane z obronnością;
 5. współpracy z zagranicą;
 6. współpracy ze strażami i inspekcjami;
 7. ochrony informacji niejawnych;
 8. rozwoju gospodarczego miasta, poprzez:
  • opracowywanie strategii rozwoju miasta i nadzór nad jej realizacją,
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację zadań własnych gminy;

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Data modyfikacji : 11.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL