Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-spoleczne-osoby/spoleczna-rada-ds-osob/17846,Spoleczna-Rada-Do-Spraw-Osob-Niepelnosprawnych-powolana-przez-Prezydenta-Miasta-.html
25.04.2024, 16:02

Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy

Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołana przez
Prezydenta Miasta Legnicy

 

Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działają na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560). Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1.     integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2.     realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Ocena realizacji programów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 556 /PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy w skład Rady wchodzą:

 1. Mirosław Sosnowski – Przewodniczący Rady
 2. Dorota Blachowska – Wiceprzewodniczący Rady,
 3. Dorota Jabłońska – Sekretarz
 4. Anna Kącka – Członek Rady,
 5. Łukasz Jakuczun -  Członek Rady.

Członkowie Rady, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14 – 1530 w Urzędzie Miasta Legnicy będą pełnić dyżury dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta ich rodziców i opiekunów.

Miejscem dyżuru jest Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pokój nr 12

Telefon kontaktowy: 76 72 12 254 lub 76 72 12 255. 

Metadane

Data publikacji : 03.03.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Izbińska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Opcje strony