Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-spoleczne-osoby/profilaktyka-uzaleznien/20945,ZOBOWIAZANIE-OSOBY-UZALEZNIONEJ-OD-ALKOHOLU-DO-PODJECIA-LECZENIA-ODWYKOWEGO.html
23.07.2024, 19:45

ZOBOWIĄZANIE OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.650 z późn. zm.)

 

TERMIN ZAŁTWIENIA:

Czast trwania procedury od momentu złożenia wniosku do wszczęcia postępowania sądowego - do 1 roku

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zgłoszenie osoby uzaleznionej do alkoholu na leczenie odwykowe

 

OPŁATY:

Nie pobiera się opłat

 

ETAPY - CZYNNOŚCI PROCEDURY:

Procedura odbywa się etapami:

  • złożenie wniosku
  • sporządzenie kwestionariusza danych
  • wezwanie na rozmowę motywującą
  • skierowanie na badanie do biegłych sądowych
  • przygotowanie materiału do postępowania nieprocesowego

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miasta Legnica

Legnica. Pl. Słowiański 8

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

pokój nr 14

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2018
Data modyfikacji : 08.07.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Lekarewicz

Opcje strony