Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Profilaktyka uzależnień

Wtorek, 10 lipca 2018

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

Kategoria sprawy: Alkohol

Komórka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 650)

Ustawa z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz.646)

 

 

Na terenie miasta Legnicy przeprowadzane są kontrole, których celem jest sprawdzenie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Kontrole będą przeprowadzali wyznaczeni przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wybranych punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Podmioty wytypowane do kontroli będą wcześniej powiadomione o tym fakcie w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach, forma pisemna powiadomienia może zostać pominięta.

Z każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń.

 

Metadane

Data publikacji : 10.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL