Ostatnia aktualizacja strony: 25.06.2024, 15:50

wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe

ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy - PAB.6743.5.8.2020.III

zgłoszenie budowy stacji transformatorowej w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 27

 Prezydent Miasta Legnicy informuje, że do zgłoszenia LIS Polska Spółka z o.o. w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 27, z dnia 7 kwietnia 2020 r. wykonania robót budowlanych polegajacych na budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej w obudowie betonowej, budowie linii kablowych nN 0,4 kV typu YKXS dowiązania kablowego z istniejącą rozdzielnicą główną zakładu produkcyjnego, zmiany trasy przebiegu linii kablowych SN 20 kV dla zasilania projektowanej stacji transformatorowej, na dz. nr 468/6 obręb Pawice w Legnicy przy ul. Sczytnickiej 27, nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL