Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:32

sieci

Informacja o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.17.2024.XV – Przebudowa sieci ciepłowniczej w Legnicy, wymiana sieci kanałowej na preizolowaną składającą się z 5 etapów (części) – część I – wymiana sieci kanałowej DN350 na preizolowaną DN500 od trójnika przy komorze 1K-04000 do komory 1K-03019, na działkach numer 454/6, 454/3, 450/11, 450/8, 450/7, 430/16, 529/1, 122/2, 122/3, 121, 120/5, 117/3, 120/4, 119, 118, 116/2, 570, 113/2, 112/1, 108/3, 113/1, obręb 0013 Wroc

 

W dniu 19 czerwca 2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczej w Legnicy, wymiana sieci kanałowej na preizolowaną składającą się z 5 etapów (części) – część I – wymiana sieci kanałowej DN350 na preizolowaną DN500 od trójnika przy komorze 1K-04000 do komory 1K-03019,  na działkach numer 454/6, 454/3, 450/11, 450/8, 450/7, 430/16, 529/1, 122/2, 122/3, 121, 120/5, 117/3, 120/4, 119, 118, 116/2, 570, 113/2, 112/1, 108/3, 113/1, obręb 0013 Wrocławskie Przedmieście.

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., ul. Poznańska 48, w Legnicy.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 05.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL