Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.15.2024.VII- Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. R. Schumana 11 w Legnicy

W dniu 11.06.2024r wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.15.2024.VII dotyczące przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. R. Schumana 11 w Legnicy : Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków , Adres inwestycji: ul. R. Schumana, obręb 0030 Bartoszów, działka nr 16/18. Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 05.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL