Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.16.2024.VII- Przebudowa sieci ciepłowniczej , wymiana sieci kanałowej na preizolowaną składającą się z 5 etapów -część II - wymiana sieci kanałowej DN 350 na preizolowaną DN 500 w Legnicy

W dniu 11.06.2024r wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.16.2024.VII dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczej , wymiana sieci kanałowej na preizolowaną składającą się z 5 etapów -część II - wymiana sieci kanałowej DN 350 na preizolowaną DN 500 w Legnicy : Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica Adres inwestycji:, obręb 0013 Wrocławskie Przedmieście, działki nr 35/18, 35/19,35/20, 36/1. Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 05.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL