Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

sieci

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenie nr PAB.6743.5.9.2024.XII – budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza na odcinku od Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości do ul. Traugutta w Legnicy.

W dniu 10.04.2024 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza na odcinku od Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości do ul. Traugutta w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 119/3, 119/4, 120, 211, 330/2, 330/1, 662, 213/1, obręb 0023 Bartniki, działka nr 332, 333 obręb 0016 Ochota. Inwestor: LPWiK S.A., ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 12.04.2024
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Butyńska Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Renata Szydłowska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL