Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.7.2023.VII- Demontaż kolidującego złącza ZK, budowa nowego złącza ZK, demontaż fragmentu istniejącej linii kablowej z planowaną infrastrukturą oraz przebudowa istniejących linii kablowych po nowych trasach przy ul. Wrocławskiej w Legnicy.

W dniu 05.04.2023r wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.7.2023.VII dotyczące: demontażu kolidującego złącza ZK, budowy nowego złącza ZK, demontażu fragmentu istniejącej linii kablowej z planowaną infrastrukturą oraz przebudowy istniejących linii kablowych po nowych trasach  przy ul. Wrocławskiej w Legnicy.

Inwestor:Centrum Wynajmu Nieruchomości 5  S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Adres inwestycji: 44/4, 45/3, 45/5, 46/1, 50/4, 50/7, 51/3 obręb Piekary

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 11.04.2023
Data modyfikacji : 17.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Butyńska Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marek Cieślak

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL