Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 14:38

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.4.2023.VII- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia De63 PE z przyłączami De25 PE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jaworzyńskiej w Legnicy.

W dniu 07.02.2023r wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.4.2023.VII dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia De63 PE z przyłączami De25 PE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jaworzyńskiej w Legnicy.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, ul. Ziębicka 44,  50-507 Wrocław

Adres inwestycji: 59-220 Legica, działki nr ew: 662/2 ,625/3, 923, 977, 959/3, 959,3 959/2, 615/3, 986, 985, 615/38, 615/12, 615/13, 615/14, 615/25, 615/28,615/29 obręb 0032 Przybków

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL