Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/30403,Zgloszenie-PAB6743542023VII-Budowa-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-De63-PE-z-p.html
2023-10-01, 13:56
Czwartek, 09 lutego 2023

Zgłoszenie PAB.6743.5.4.2023.VII- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia De63 PE z przyłączami De25 PE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jaworzyńskiej w Legnicy.

W dniu 07.02.2023r wpłynęło do urzędu zgłoszenie nr PAB.6743.5.4.2023.VII dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia De63 PE z przyłączami De25 PE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jaworzyńskiej w Legnicy.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław, ul. Ziębicka 44,  50-507 Wrocław

Adres inwestycji: 59-220 Legica, działki nr ew: 662/2 ,625/3, 923, 977, 959/3, 959,3 959/2, 615/3, 986, 985, 615/38, 615/12, 615/13, 615/14, 615/25, 615/28,615/29 obręb 0032 Przybków

Metadane

Data publikacji : 09.02.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa