Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/30256,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenie-PAB67435302022VII-Budowa-s.html
2023-10-01, 14:58
Środa, 18 stycznia 2023

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenie PAB.6743.5.30.2022.VII – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynek 16-19 w Legnicy

W dniu 27.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynek 16-19 w Legnicy

Inwestor: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; działki nr 277/2, 273 obręb Stare Miasto

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 18.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa