Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/30233,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-PAB67435312022VII-Budowa-s.html
2023-10-01, 14:52
Czwartek, 12 stycznia 2023

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.31.2022.VII – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ciepłej w Legnicy

W dniu 22.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami w ul. Ciepłej w Legnicy

Inwestor: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; ul.Ciepła, działki nr 1345, 1347, 1348, 1349, 1353, 1354, 1355, 1399, 1400 obręb Bielany

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 12.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa