Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/30224,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-PAB67435272022VII-Przebudo.html
2023-10-01, 13:52
Środa, 11 stycznia 2023

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.27.2022.VII – Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Cynkowej, Astronomicznej , al. Piłsudskiego w Legnicy

W dniu 19.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące przebudowa i budoya osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Cynkowej, Astronomicznej , al. Piłsudskiego  w Legnicy

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; ul. Cynkowa, Astronomiczna, al. Piłsudskiego, działki nr 454/5 , 455/3 obręb Wrocławskie Przedmieście oraz nr 526/7, 562/1 obręb Bielany

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa