Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 14:38

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.27.2022.VII – Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Cynkowej, Astronomicznej , al. Piłsudskiego w Legnicy

W dniu 19.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące przebudowa i budoya osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Cynkowej, Astronomicznej , al. Piłsudskiego  w Legnicy

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; ul. Cynkowa, Astronomiczna, al. Piłsudskiego, działki nr 454/5 , 455/3 obręb Wrocławskie Przedmieście oraz nr 526/7, 562/1 obręb Bielany

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL