Ostatnia aktualizacja strony: 25.06.2024, 15:50

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.31.2022.VII – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ciepłej w Legnicy

W dniu 22.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami w ul. Ciepłej w Legnicy

Inwestor: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; ul.Ciepła, działki nr 1345, 1347, 1348, 1349, 1353, 1354, 1355, 1399, 1400 obręb Bielany

Metadane

Data publikacji : 02.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL