Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/30143,Zgloszenie-PAB67435302022VII-Budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-rejonie-Rynek.html
2023-10-01, 13:20
Poniedziałek, 02 stycznia 2023

Zgłoszenie PAB.6743.5.30.2022.VII – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynek 16-19 w Legnicy

W dniu 27.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Rynek 16-19 w Legnicy

Inwestor: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; działki nr 277/2, 273 obręb Stare Miasto

Metadane

Data publikacji : 02.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Butyńska Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa