Ostatnia aktualizacja strony: 02.06.2023, 14:00

sieci

Czwartek, 22 grudnia 2022

Zgłoszenie PAB.6743.5.29.2022.VII – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie otwartym PKP przy ul. Śmigłowcowej w Legnicy

W dniu 20.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie otwartym PKP przy ul. Śmigłowcowej w Legnicy

Inwestor: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; ul. Śmigłowcowa ,działka nr 9/1 obręb Bartoszów

Metadane

Data publikacji : 22.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL