Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 11:40

sieci

Wtorek, 20 grudnia 2022

Zgłoszenie PAB.6743.5.27.2022.VII – Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Cynkowej, Astronomicznej , al. Piłsudskiego w Legnicy

W dniu 19.12.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące przebudowa i budoya osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Cynkowej, Astronomicznej , al. Piłsudskiego  w Legnicy

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica.

Adres inwestycji; ul. Cynkowa, Astronomiczna, al. Piłsudskiego, działki nr 454/5 , 455/3 obręb Wrocławskie Przedmieście oraz nr 526/7, 562/1 obręb Bielany

Metadane

Data publikacji : 20.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL