Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/30055,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-PAB67435252022VII-Budowa-o.html
29.02.2024, 05:17

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.25.2022.VII – Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi przy ul. Słubickiej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działka numer: 760/2 obręb Czarny Dwór w Legnicy

W dniu 30.11.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi przy ul. Słubickiej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działka numer: 760/2 obręb Czarny Dwór w Legnicy

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pilimon Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektuty i Budownictwa

Opcje strony