Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/29978,Zgloszenie-PAB67435252022VII-Budowa-osiedlowej-sieci-cieplowniczej-z-przylaczami.html
2023-10-01, 14:16
Piątek, 02 grudnia 2022

Zgłoszenie PAB.6743.5.25.2022.VII – Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi przy ul. Słubickiej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działka numer: 760/2 obręb Czarny Dwór w Legnicy

W dniu 30.11.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ciepłowniczymi przy ul. Słubickiej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działka numer: 760/2 obręb Czarny Dwór w Legnicy

Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa