Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/29800,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenie-PAB67435212022VII-Budowa-o.html
2023-10-01, 15:01
Poniedziałek, 07 listopada 2022

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenie PAB.6743.5.21.2022.VII- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drodze LSSE -Podsrefa Legnica.

W  dniu 18.10.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące  budowy  oświetlenia przejść dla pieszych na drodze LSSE -Podsrefa Legnica.

Inwestor: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Adres inwestycji: ul. Jaworzyńska , działki nr 704/9, 705/7, 711/10, 714/4, 715/6, 715/7, 715/10, 716/2 obręb Przybków

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 07.11.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa