Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/29756,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenie-nr-PAB67435202022VII-Budow.html
18.07.2024, 07:43

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenie nr PAB.6743.5.20.2022.VII- Budowa przyłącza kablowego SN, budowa kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nN przy ul. Hetmańskiej 1 w Legnicy

W  dniu 07.10.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące  budowy przyłącza kablowego SN, budowa kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nN  przy ul. Hetmańskiej 1  w Legnicy

Inwestor: Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.. ul. Św. Mikołaja 65/68 , 50-127 Wrocław

Adres inwestycji: ul. Hetmańska 1, dz. nr 741 obręb Stare Miasto

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 31.10.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak

Opcje strony