Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.21.2022.VII- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drodze LSSE -Podsrefa Legnica.

W  dniu 18.10.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące  budowy  oświetlenia przejść dla pieszych na drodze LSSE -Podsrefa Legnica.

Inwestor: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Adres inwestycji: ul. Jaworzyńska , działki nr 704/9, 705/7, 711/10, 714/4, 715/6, 715/7, 715/10, 716/2 obręb Przybków

Metadane

Data publikacji : 20.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL