Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.19.2022.VII – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN400 i DN 300 na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 11/9, 11/21, 24 obręb Bartoszów w Legnicy

W dniu 06.09.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN400 i DN 300 na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 11/9, 11/21, 24 obręb Bartoszów w Legnicy.

Inwestor: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, Legnica.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL