Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/28892,Zgloszenie-PAB67435122022XV-Budowa-sieci-wodociagowej-od-magistrali-DN1000-w-uli.html
2023-10-01, 14:59
Poniedziałek, 13 czerwca 2022

Zgłoszenie PAB.6743.5.12.2022.XV – Budowa sieci wodociągowej od magistrali DN1000 w ulicy Wielogórskiej do sieci wodociągowej rozdzielczej DN300 w ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 84, 55/5, 55/6, obręb Rybaki, działka numer 77, obręb Domki, działki numer 44/1, 69, obręb Nowy Dwór, działka numer 83/1, obręb Przybków.

W dniu 07.06.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci wodociągowej od magistrali DN1000 w ulicy Wielogórskiej do sieci wodociągowej rozdzielczej DN300 w ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 84, 55/5, 55/6, obręb Rybaki, działka numer 77, obręb Domki, działki numer 44/1, 69, obręb Nowy Dwór, działka numer 83/1, obręb Przybków.

Inwestor: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, Legnica.

Metadane

Data publikacji : 13.06.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa