Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.6.2022.VIII –Budowa sieci nn na potrzeby zasilania budynku wielorodzinnego połozonego przy ul. Jaworzyńskiej 24 w Legnicy

W dniu 25.02.2022 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy  sieci nn na potrzeby zasilania budynku wielorodzinnego połozonego przy ul. Jaworzyńskiej 24 w Legnicy

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Adres inwestycji: ul. Jaworzyńska 24 na terenach oznaczonych nr ewidencyjnym działek 408/5, 215/41, 430, 217 , obręb Ochota,1434/2 obręb Tarninów w Legnicy

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 04.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pilimon Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektuty i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL