Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.45.2021.XII – Budowa sieci wodociągowej w ul. Miejskiej i ul. Transportowej w Legnicy

W dniu 08.11.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Miejskiej i ul. Transportowej , na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 94, 29/10, 30/1, 30/2, 34/3, 34/4, 33/2, 33/1, 28, 27/3, 75/4, 76, 61/4, 64/3, 63, 64/4, 64/6, 65 obręb Nowa Wieś  w Legnicy.

Inwestor: Tomasz Tamioła, ul. Gumińskiego 13B, 59-220 Legnica.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak PAB.
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL