Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/sprawy-budowlane/sieci/28121,Informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-PAB6743512022XII-Budowa-si.html
2023-12-09, 05:41
Wtorek, 01 marca 2022

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.1.2022.XII-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego w drodze 5KDZ/ 1/2 wraz z słupami oświetleniowymi oraz budowa kanału technologicznego

W dniu 27.12.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy  sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego w drodze 5KDZ/ 1/2 wraz z słupami oświetleniowymi oraz budowa kanału technologicznego

Inwestor: DL Invest Group XXXIV Sp. z o.o.

Adres inwestycji: 64/3 obręb Nowa Wieś w Legnicy.

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak