Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2022, 12:33

sieci

Poniedziałek, 10 stycznia 2022

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia nr PAB.6743.5.49.2021.VII –Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i złącza kablowego nN celu zasilania obiektu użyteczności publicznej przy ul. Orła Białego 7 w Legnicy

W dniu 14.12.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy  elektroenergetycznej linii kablowej nN i  złącza kablowego nN celu zasilania obiektu użyteczności publicznej przy ul. Orła Białego 7 w Legnicy

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Adres inwestycji: ul. Orła Białego 7 na terenach oznaczonych nr ewidencyjnym działek 323/7, 325/2 , obręb Ochota, 740/6, 739 obręb Stare Miasto

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cieślak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cieślak
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL