Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2022, 12:33

sieci

Poniedziałek, 03 stycznia 2022

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.21.2021.XII – Budowalinii kablowej wraz z złączem kablowym w celu zasilania budynku hotelowego

W dniu 09.06.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy linii kablowej wraz z złączem kablowym w celu zasilania  budynku hotelowego, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 313, 848/1, 307, 362, 364 obręb Stare Miasto w Legnicy.

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Pilimon Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektuty i Budownictwa
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL