Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

sieci

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.41.2021.XII –Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym 10 kPa PE De 125 przy ul. Krokusowej w Legnicy

Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym 10 kPa PE De 125 przy ul. Krokusowej w Legnicy

W dniu 13.09.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym 10 kPa PE De 125 przy ul. Krokusowej w Legnicy , na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 927/5 obręb Przybków w Legnicy.

Inwestor: PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego  16

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL