Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2024, 15:28

sieci

Zgłoszenie PAB.6743.5.47.2021.XV – Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Senatorskiej w Legnicy. Zakres prac obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Senatorskiej, od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Książęcą, oraz wymianę lub przepięcie istniejących na tym odcinku przyłączy wody, na działkach: 1364, 595/8,733, 867/1, 866/1, 865/1, 864/1, 738, 739/5, 863/1, 862/1, 860/1, 859/1, 1265, 594/8, 857/1, 1316, 855/4, 604/1, 595/3, 853, 1304, 1303, 1291, 1302,

W dniu 03.12.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Senatorskiej w Legnicy. Zakres prac obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Senatorskiej, od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Książęcą, oraz wymianę lub przepięcie istniejących na tym odcinku przyłączy wody, na działkach: 1364, 595/8,733, 867/1, 866/1, 865/1, 864/1, 738, 739/5, 863/1, 862/1, 860/1, 859/1, 1265, 594/8, 857/1, 1316, 855/4, 604/1, 595/3, 853, 1304, 1303, 1291, 1302, 1301, 836/2, 836/1, 1262, 1356, obręb Fabryczna.

Inwestor: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, Legnica.

Metadane

Data publikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL