Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2022, 12:33

sieci

Poniedziałek, 29 listopada 2021

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PAB.6743.5.44.2021.XV – Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia, w rejonie ulic Pierwiosnków i Krokusowej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 144/1, 927/5, 927/12, 927/13, 92/15 i 974, obręb Przybków w Legnicy.

W dniu 05.11.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy sieci gazu niskiego ciśnienia, w rejonie ulic Pierwiosnków i Krokusowej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki numer: 144/1, 927/5, 927/12, 927/13, 92/15 i 974, obręb Przybków w Legnicy.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muzyczuk
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Muzyczuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL