Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2023, 12:47

sieci

Piątek, 06 sierpnia 2021

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znak PAB.6743.5.25.2021.XII –Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi

W dniu 08.07.2021 r. wpłynęło do urzędu zgłoszenie dotyczące budowy linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania  budynków wieorodzinnych, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 1511/16, 1511/26, 1511/22, 1511/17, 1511/18 obręb Bielany w Legnicy.

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A., Podgórska 25a, 31-035 Kraków.

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Metadane

Data publikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Butyńska Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL